NTA skolutveckling

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolan och grundskolan ett koncept för skolutveckling med syfte att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:
- ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
- tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
- kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
- fortlöpande utvärdering av elevernas lärande  
- samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet  

Läs mer om NTA och skolutvecklingsprogrammet på: www.ntaskolutveckling.se  

För att se vilka temaområden som finns att arbeta med www.ntaskolutveckling.se/teman  

Kontakt
Grundskolan: Marcus Haglöf nta@edu.borlange.se 070-2145776

Förskolan: Johanna Maxén nta@edu.borlange.se

 

Share
Priser

MUSEIENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 90 kr

PLANETARIEENTRÉ
Barn: 35 kr
Vuxna: 50 kr
museientré tillkommer

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndagar skollov: kl 10-17 (5/6, 19/6-21/8)
Måndag terminstid: stängt
(Bokade skolgrupper måndagar kl 08-14)
Tisdag-fredag: kl 10-17
Stängt/Closed 30-31 augusti
Lördag-söndag: kl 11-16
 
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@framtidsmuseet.se